Bc. Pavel Kubát

Diplomová práce

Interní audit krizového řízení v obcích regionu Chotěboř

Internal Audit of Emergency Management in Municipalities in the Chotěboř Region
Anotace:
Práce se zabývá problematikou krizového řízení. Seznamuje s krizovou legislativou v České republice a definuje základní pojmy týkající se tématu krizového řízení. Specifikovány jsou úkoly, kompetence a činnosti orgánů krizového řízení na úrovni obcí. Soustředí se na region Chotěboř a zjišťuje, jakým systémem je řešena oblast krizového řízení ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností Chotěboř …více
Abstract:
The work deals with the issue of crisis management. It introduces the crisis legislation in the Czech the Republic and defines the basic concepts related to the topic of crisis management. The tasks, competencies and activities of crisis management bodies at the municipal level are specified. It focuses on the Chotebor region. How are individual mayors acquainted with this issue and at what level is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michaela Henzlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.