Bc. Marie Vrubelová

Bakalářská práce

Is Hispanic immigration threat to the U.S. culture? Discussion of Samuel P. Huntington's view

Is Hispanic immigration threat to the U.S. culture? Discussion of Samuel P. Huntington's view
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pohledem Samuela P. Huntingtona na Mexickou imigraci ve Spojených Státech Amerických. Bakalářská práce analyzuje Hispánskou imigraci a začlenění do Americké kultury a její schopnost adaptovat tradiční Americké hodnoty Americké společnosti. První část bakalářské práce se zaměřuje na prodiskutování Huntingtonových argumentů, protože tvrdí, že Hispánští imigranti, obzvláště …více
Abstract:
The bachelor thesis discusses Samuel P. Huntington’s view on Hispanic immigration in the United States. The thesis deals with Hispanic immigration and its assimilation into American culture and its ability to adapt traditional American values of American society. The first part of the thesis focuses on exploring Huntington’s arguments; since he claims that Hispanic immigrants, especially from Mexico …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy