Bc. Lucie Guzyová

Diplomová práce

Marketingový výzkum v oblasti B2C trhů

Marketing research in B2C markets
Anotace:
Diplomová práce podrobně rozebírá téma marketingového výzkumu v oblasti spotřebitelských trhů (tzv. B2C). Výzkum je zde charakterizován jako hlavní zdroj dat, potřebných pro tvorbu manažerských rozhodnutí a přípravu marketingových plánů podniku. Blíže jsem se zaměřila na zkoumání produktu, zákaznických potřeb a spokojenosti zákazníka. V teoretické části byl popsán význam výzkumu v procesu marketingového …více
Abstract:
This thesis analyses in detail the topic of marketing research on consumer markets (so-called B2C). The research can be characterized as the main source of data needed for the managerial decision making and preparation of marketing plans for a company. I focused closer on examining the product, customer needs and customer satisfaction. In the theoretical part, I concentrated on describing the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní