Theses 

Bankovní systém v Německu – Bc. Radek Janečka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radek Janečka

Bakalářská práce

Bankovní systém v Německu

The Banking System in Germany

Anotace: Bakalářská práce popisuje, zkoumá a analyzuje německé bankovnictví. V teoretické části je vylíčena základní charakteristika Německa, historický vývoj bankovnictví od jeho počátku až po současnost, struktura bankovního systému, centrální bankovnictví, regulace, dohled a nabízené bankovní produkty. Praktická část zkoumá německé bankovnictví na základě vybraných faktorů pomocí analýzy, deskripce, komparace a predikce. Protože je téma velice obsáhlé, jsou zmíněna a popsána nejdůležitější fakta, která doplňují grafy a tabulky. V závěru jsou popsány získané znalosti a výsledky, doplněné o názory autora práce.

Abstract: Bachelor thesis describes, examines and analyzes the German banking. The theoretical part is portrayed Germany's basic characteristics, historical development of banking from its beginning to the present, the structure of the banking system, central banking regulation and supervision of banking products offered. The practical part examines the German banking on selected factors through analysis, description, comparison and prediction. Because the topic is very extensive, they are mentioned and described the most important facts that complement graphs and tables. In conclusion describes the knowledge and results, supplemented by the opinion of the author.

Klíčová slova: Klíčové pojmy, Německo, struktura bankovního systému, centrální banka, regulace a dohled, bankovní produkty, analýza. Key words, Germany, structure of the banking system, the central bank, regulation and supervision, banking products, analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 13:19, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz