Bc. Edita Chvojková

Bachelor's thesis

Měření dětské osamělosti formou Child Puppet Interview: Metodická studie

Assessment of children's loneliness with Child Puppet Interview: A methodical study
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit novou metodu pro měření osamělosti pro děti ve věku 4-8 let. Metoda je koncipována jako Child Puppet Interview, tedy rozhovor dvou maňásků, který napodobuje vrstevnickou komunikaci. V rámci práce proběhlo pilotní ověření setu 30 nově vytvořených položek na dětech z mateřských a základních škol (N = 100). Explorační faktorová analýza identifikovala přítomnost …more
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis was to create a new method for measuring loneliness in children from 4 to 8 years old. The method has a form of Child Puppet Interview – interview between 2 puppets which simulates peer conversation. Within the framework of the thesis a pilot testing of a set of 30 newly developed items was conducted on children form nursery and elementary schools (N = 100). Exploratory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií