Bc. Edita Chvojková

Bachelor's thesis

Měření dětské osamělosti formou Child Puppet Interview: Metodická studie

Assessment of children's loneliness with Child Puppet Interview: A methodical study
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit novou metodu pro měření osamělosti pro děti ve věku 4-8 let. Metoda je koncipována jako Child Puppet Interview, tedy rozhovor dvou maňásků, který napodobuje vrstevnickou komunikaci. V rámci práce proběhlo pilotní ověření setu 30 nově vytvořených položek na dětech z mateřských a základních škol (N = 100). Explorační faktorová analýza identifikovala přítomnost …viac
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis was to create a new method for measuring loneliness in children from 4 to 8 years old. The method has a form of Child Puppet Interview – interview between 2 puppets which simulates peer conversation. Within the framework of the thesis a pilot testing of a set of 30 newly developed items was conducted on children form nursery and elementary schools (N = 100). Exploratory …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií