Bc. Petr Gaďorek

Bachelor's thesis

Buňky „vedlejší“ populace (side population) u buněčných linií in vitro

A side polulation of cells in cell lines in vitro
Abstract:
Buňky vedlejší populace přitahují vědce svým, kmenovým buňkám podobným, fenotypem a také tím, jak snadné je jejich získání pomocí průtokové cytometrie. Tyto buňky se velmi liší svými vlastnostmi, v závislosi na tkáni z níž byly získány. V mnoha permanentních kulturách odvozených z nádorů je možno nalézt buňky vedlejší populace. Ty jsou navíc často, díky zvýšené expresi ABC transportérů, odolné vůči …more
Abstract:
Side population cells attract scientists with its stem-cell-like phenotype and the easiness of separation by flow cytometry. These cells vary in their properties according to the tissue from which they originate. It is possible to find side population cells in many permanent cell lines derived from carcinomas. These cells have elevated expression of ABC transporters and that makes them resistant to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics