Theses 

Liberalismus J. S. Milla – Bc. Miroslav Pilař

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Miroslav Pilař

Diplomová práce

Liberalismus J. S. Milla

Liberalism of J. S. Mill

Anotace: Tato práce se zabývá analýzou názorů Johna Stuarta Milla na jednotlivce a společnost. Millova koncepce je srovnána s tehdejšími obdobně ucelenými pohledy na společnost Augusta Comta a Herberta Spencera. V práci je také poskytnut prostor pozdějším interpretacím a kritikám Isaiaha Berlina a Josepha Hamburgera. Práce se zamýšlí nad místem Millova liberalismu v českém gymnaziálním vzdělávání a navrhuje koncept vyučovací hodiny zabývající se liberalismem.

Abstract: This thesis analyzes John Stuart Mill's ideas about an individual and society. Mill's conception is compared to coherent ideas of Auguste Comte and Herbert Spencer which were similarly complex and conceived in the same time period. Later interpretations and criticisms of Mill's liberalism by Isaiah Berlin and Joseph Hamburger are also included. The thesis considers the place of Mill's liberalism in the educational system of the Czech Republic with focus on grammar schools and includes a theoretical concept of a lesson focused on the topic of liberalism as well.

Klíčová slova: John Stuart Mill, liberalismus, liberalism, svoboda, freedom, sociální filozofie 19. století, 19th century social philosophy, rovnost, equality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 6. 2018 08:52, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz