Bc. Martin Kuchta

Diplomová práce

IKT ve vzdělání na Střední škole automobilní a informatiky, její využití ve výuce v předmětu Motorová vozidla a Elektrotechnická zařízení

ICT in the education process at the High School of Automotive and Informatics and in teaching subjects Motor vehicles and Electrotechnical equipment
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na téma využití moderních informačních technologií ve školní výuce. Hlavní cílem práce je ověřit předpoklad, zda simulace s využitím appletu PhET a sady PASCO je pro žáky střední školy přínosná pro vizualizaci a pochopení učiva v předmětech Elektrotechnická zařízení a Motorová vozidla. V první kapitole se věnujeme dostupným teoretickým poznatkům o využití informačních a …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the use of modern information technologies in school teaching. The main goal of this work is to verify the assumption that the simulation using the PhET applet and the PASCO set is beneficial for secondary school students to visualize and understand the curriculum in the subjects of Electrical Equipment and Motor Vehicles. In the first chapter we deal with the available …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta