Bc. Michaela Navrátilová

Diplomová práce

Vliv rodičovské výchovy na aspekty rivality v rodině se třemi sourozenci různého pohlaví

The Influence of Parental Upbringing on Aspects of Rivalry in Families with Three Children of Both Sexes
Anotace:
Diplomová práce se primárně zabývá působením rodičovské výchovy na vznik rivality mezi sourozenci různého pohlaví. V teoretické části je rozebírána problematika rodiny, její vliv na vývoj dítěte a výchovné působení rodičů na genderovou roli dítěte. Obsáhlou částí je také kapitola o sourozenectví, která je věnována vztahům mezi nejstaršími, prostředními a nejmladšími sourozenci. Poslední kapitola je …více
Abstract:
Thesis is primarily focused on parental upbringing and its influence on the emergence of rivalry among siblings of both sexes. The theoretical part of the thesis deals with subjects such as family, its impact on child development, and how parenting influences the gender role of a child. The chapter on sibship takes the biggest part and brings insights about relationships among the oldest child, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
Zveřejnit od: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Navrátilová, Michaela. Vliv rodičovské výchovy na aspekty rivality v rodině se třemi sourozenci různého pohlaví. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe