Bc. Lucie Ponicová, DiS.

Master's thesis

Penzijní reforma jako součást reformy veřejných financí

Pension reform as part of the reform of public finances
Abstract:
První pilíř důchodového systému v současnosti představuje cca 36 % výdajů státního rozpočtu. Po započtení státního příspěvku a daňových úlev na penzijní připojištění, případně daňových úlev na důchodotvornou část životního pojištění se tento podíl blíží 40 %. Veřejné finance jsou trvale ve schodku a je proto důležité, aby k obnově rovnováhy mezi jejich výdaji a příjmy přispěla i reforma celého důchodového …more
Abstract:
The first pillar of the pension system currently represents about 36% expenditures of the state budget. After adding the state contribution and tax relief on pension or tax credit on pension forming part of the life insurance this share approaching 40%. Public finances are constantly in deficit and is therefore important to restoring the balance between their expenditures and revenues also contributed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 10. 2012
  • Supervisor: Ing. Jaroslav Šulc, CSc.
  • Reader: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní