Bc. Petra Hniličková, DiS.

Bachelor's thesis

Principy a formy tvorby a realizace firemní strategie

Principles and Forms of Company's Strategy Creation and Implementation
Abstract:
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní znaky strategického marketingu a strategie analýzy podniku, procesy plánování a organizování, které jsou v praktické části aplikovány na společnost Eaton Industries s. r. o. Chomutov. V závěru práce je zhodnocení dané firmy a navrhnuta určitá opatření, která by měla pozitivní vliv na budoucí vývoj …more
Abstract:
The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are listed the basic characteristics of strategic marketing and strategy analysis business processes of planning and organizing that are practical section apply to Eaton Industries s. r. o. Chomutov. The conclusion is the evaluation of the company and suggested certain measures that would have a positive impact …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2016
  • Supervisor: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Reader: Ing. Zdeněk Čapek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS