Bc. Petra Hniličková, DiS.

Bachelor's thesis

Principy a formy tvorby a realizace firemní strategie

Principles and Forms of Company's Strategy Creation and Implementation
Anotácia:
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní znaky strategického marketingu a strategie analýzy podniku, procesy plánování a organizování, které jsou v praktické části aplikovány na společnost Eaton Industries s. r. o. Chomutov. V závěru práce je zhodnocení dané firmy a navrhnuta určitá opatření, která by měla pozitivní vliv na budoucí vývoj …viac
Abstract:
The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are listed the basic characteristics of strategic marketing and strategy analysis business processes of planning and organizing that are practical section apply to Eaton Industries s. r. o. Chomutov. The conclusion is the evaluation of the company and suggested certain measures that would have a positive impact …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedúci: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Čapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS