Michal Prášek

Bakalářská práce

Změny vnímání alkoholismu před 15 lety a nyní (1993-2008)

Differences in perceiving alcoholism 15years ago and now
Anotace:
Tato práce je zaměřena na alkoholismus, jeho proměny v posledních pár letech a účinnosti boje států proti tomuto fenoménu, ale především se zaměřujeme na alkohol ve spojení s mladými lidmi, a to jak u vysokoškoláků a středoškoláků, tak i u dětí na základních školách. V prvních kapitolách je popsán alkohol, jeho účinky na lidské tělo i chování. Dále jsou zde uvedeny fáze alkoholismu a problémy, které …více
Abstract:
This thesis is focused on the theme of alcoholism, its changes during past years and the effect of fights of various states against this phenomenon. It mainly concentrates on alcoholism in connection with youngsters such as university students, secondary school students and also pupils at primary schools. The first part describes alcoholism, its effect on human body and behaviour. Further it describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Kocanda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prášek, Michal. Změny vnímání alkoholismu před 15 lety a nyní (1993-2008). Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanitní studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.