Michal Prášek

Bachelor's thesis

Změny vnímání alkoholismu před 15 lety a nyní (1993-2008)

Differences in perceiving alcoholism 15years ago and now
Abstract:
Tato práce je zaměřena na alkoholismus, jeho proměny v posledních pár letech a účinnosti boje států proti tomuto fenoménu, ale především se zaměřujeme na alkohol ve spojení s mladými lidmi, a to jak u vysokoškoláků a středoškoláků, tak i u dětí na základních školách. V prvních kapitolách je popsán alkohol, jeho účinky na lidské tělo i chování. Dále jsou zde uvedeny fáze alkoholismu a problémy, které …more
Abstract:
This thesis is focused on the theme of alcoholism, its changes during past years and the effect of fights of various states against this phenomenon. It mainly concentrates on alcoholism in connection with youngsters such as university students, secondary school students and also pupils at primary schools. The first part describes alcoholism, its effect on human body and behaviour. Further it describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2009
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Martin Kocanda

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Prášek, Michal. Změny vnímání alkoholismu před 15 lety a nyní (1993-2008). Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Humanities / Humanities

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.