Bc. Iveta Zadražilová

Bakalářská práce

Veřejné zdravotní pojištění jako zdroj financování zdravotnictví

Public health insurance as the source of financing health service
Anotace:
Tato práce se zabývá veřejným zdravotním pojištěním jako zdrojem financování zdravotnictví s podtitulem „Vliv na lékovou politiku nemocnic“. Cílem práce je popsat způsoby financování zdravotní péče a analýza optimalizace preskripce. První kapitola je věnována základním pojmům, dále navazuje stručná historie veřejného zdravotního pojištění. Další část se zabývá způsoby úhrady zdravotní péče, regulačními …více
Abstract:
This work deals with public health insurance as a source of finanacing health service, subtitled „The Influence on pharmaceutical policy of hospitals“. The aim of this thesis is to describe the methods of financing health care and analysis of optimalization prescription. The first chapter provides fundamental terms, below continue brief history of public health insurance. The other parts deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní