Jan Hynek

Diplomová práce

Liability insurance for a multinational company

Pojištění odpovědnosti pro nadnárodní společnost
Anotace:
Diplomová práce detailně pojednává o fungování pojišťovnictví. Hlavním zaměřením práce je vysvětlení diverzifikace rizik v rámci sektoru, respektive objektivní nastínění vztahů a vazeb mezi pojistnými subjekty při poskytování pojistného krytí pro tzv. průmyslová rizika. Práce bude především psána z pohledu pojišťoven a zajišťoven, nikoli tedy z pohledu pojištěného. Dopodrobna bude rozebráno, jak fungují …více
Abstract:
This diploma thesis provides a deep look into the insurance and its functioning. Main focus of the thesis is to describe the diversification of the risks within the insurance industry, meaning what is happening between the insurance entities while providing the insurance coverage for large industrial companies. Thus, the thesis will be mostly written from the insurance and reinsurance companies point …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Jaroslav Daňhel
  • Oponent: Petra Budská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77523