Theses 

Heuristické strategie - speciálně strategie vložení pomocného prvku, strategie invariantu a strategie vypuštění podmínky – Lenka REHÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Mathematics / Matematika-Geografie

Lenka REHÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Heuristické strategie - speciálně strategie vložení pomocného prvku, strategie invariantu a strategie vypuštění podmínky

Heuristic strategies - specially strategy introduction of an auxiliary element, strategy invariant and strategy elimination of condition

Anotácia: Bakalářská práce je zaměřena na některé strategie řešení matematických úloh. Různé matematické úlohy dokážeme řešit pomocí různých strategií. Hlavními strategiemi řešení uvedenými v této práci jsou strategie vložení pomocného prvku, strategie invariantu a strategie vypuštění podmínky. Práce obsahuje řešené úlohy doplněné o závěr popisující využití dané strategie při řešení. V závěru práce jsou shrnuty poznatky získané autorem při vypracování. Tato bakalářská práce nám představuje bližší principy fungování a zavádění vybraných strategií při řešení úloh a jejich možné využití v základo-školské, středo-školské i vysoko-školské matematice.

Abstract: This thesis is focused on some strategies to solve mathematical problems. Some different mathematical function can be solved by different strategies. The main solution strategies presented in this work are strategy inserting the auxiliary element, strategy invariant and strategy elimination of conditions. This work includes solved problems, complemented by the conclusion that is used for solutions. The conclusion summarizes the findings, which are obtained by the author in preparation. This thesis presents closer principles of the functioning and implementation of selected strategies in solving problems and their possible using in all types of school.

Kľúčové slová: Heuristické strategie, Strategie vložení pomocného prvku, Strategie invariantu, Strategie vypuštění podmínky, Úloha, Řešení úlohy

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

REHÁKOVÁ, Lenka. Heuristické strategie - speciálně strategie vložení pomocného prvku, strategie invariantu a strategie vypuštění podmínky. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 6. 2019 18:21, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz