Vladimír Furtkevič

Bakalářská práce

Ľudské práva, sociálne práva a ekonomické práva v období krízy

Human Rights, Social and Economical Rights in Crisis Time
Abstract:
The bachelor labour is dealing with human rights in the time of economic crisis. The first chapter is focused on theory of human rights and economic cycles. The second chapter analyses reasons of uprise economical crisis and progess of social policy. The third chapter brings the view on a social rights affected by economic crisis.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá ľudskými právami v období hospodárskej krízy. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská ľudských práv a hospodárskeho cyklu. V druhej kapitole rozoberá príčiny vzniku hospodárskych kríz a vývoj sociálnej politiky. Tretia kapitola prináša pohľad na vplyv hospodárskej krízy na sociálne právo.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
  • Oponent: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře