Michaela Korenková

Bachelor's thesis

Verejná dátová sieť pre IoT aplikácie SigFox

Public data network for IoT applications SigFox
Abstract:
The aim of this work is to prepare a set of laboratory tasks using the Sigfox modem to expand teaching in the field of IoT. The theoretical part contains an overview of suitable MCU models and peripheral devices for work with communication system Sigfox as well as the pros and cons of using various MCU models. The practical part of this work is made up of laboratory tasks, of which substantial part …more
Abstract:
Cieľom tejto práce je pripraviť sadu laboratórnych úloh s využitím modemu Sigfox pre rozšírenie výuky v oblasti IoT. Teoretická časť obsahuje prehľad vhodných MCU modelov a periférnych zariadení pre prácu s komunikačným systémom Sigfox, ako aj výhody a nevýhody využitia jednotlivých MCU modelov. Praktickú časť tejto práce tvoria laboratórne úlohy, ktorých podstatná časť využíva vybraný MCU model, ktorého …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 2. 2021
  • Supervisor: Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.