Mgr. Tomáš Hülle, Ph.D.

Doctoral thesis

Elektronické online řešení sporů v mezinárodním prostředí

Electronic online dispute resolution in the international
Abstract:
Práce se věnuje nově vznikajícímu trendu zavádění online řešení sporů, zejména v oblasti sporů o nízké hodnotě, ale vysoké koncentraci. Vymezuje relevantní právní oblasti a normy, které na tuto oblast dopadají, aby následně na příkladu existujících platforem pojmenovala nejvíce problematické oblasti z pohledu práva a navrhnula řešení pro maximalizaci efektu platforem za asistence právních řádů a jejich …more
Abstract:
This thesis focus on new trend of establishing online dispute resolution, particularly in the area of low value, but high volume cases. It specifies relevant legal areas and norms to name most problematic areas from legal perspective and offer solution for maximum effect of these platforms with assistance of legal orders and their norms.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 4. 2015
  • Supervisor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., Mgr. Robert Cholenský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta