Bc. Petra Bártová

Master's thesis

Emocionální zátěž osob pečujících o starší rodinné příslušníky

The emotional burden of people taking care of elderly family relatives
Abstract:
Diplomová práce se snaží zmapovat emocionální zátěž osob pečujících o starší rodinné příslušníky, zároveň hodnotí faktory ovlivňující emoce pečujících osob. V teoretické části práce popisuji syndrom vyhoření, který s emocionální zátěží pečovatelů úzce souvisí, problematiku vývoje rodiny a pečovatelství. Neopomněla jsem problematiku související s emocemi pečujících osob. V praktické části je popsána …more
Abstract:
This thesis attempts to map out the emotional burden of people taking care of elderly family members and to evaluate the factors effecting the emotions of the caregivers. In the theoretical part of this thesis is a description of burnout (a factor which is closely related to the emotional burden of caregivers), historical development of family problems and tending. In the practical part of the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 2. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta