Mgr. Tadeáš Zezula

Diplomová práce

Analýza fungování Regionální fotbalové akademie Brno

Analysis of functioning of the Regional Football Academy Brno
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou fungování, organizace a financování Regionální fotbalové akademie Brno. První část práce je věnována literární rešerši a definici základních teoretických pojmů. Ve vlastní části práce se pak věnuji popisu samotné akademie, analyzuji její organizační strukturu, pracovní náplň zaměstnanců, rozpočet a zdroje financování. Díky nashromážděným informacím následně předkládám …více
Abstract:
The thesis deals with function analysis, organization and financing of Regional football academy of Brno. First part of the thesis is dedicated to literary search and definition of fundamental teoretical terms.In own part of the thesis, I devote to describing the academy itself, analyze its organizational structure, workload of the employees, budget and sources of finance. Thanks to information I gathered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií