Mgr. Tadeáš Zezula

Master's thesis

Analýza fungování Regionální fotbalové akademie Brno

Analysis of functioning of the Regional Football Academy Brno
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou fungování, organizace a financování Regionální fotbalové akademie Brno. První část práce je věnována literární rešerši a definici základních teoretických pojmů. Ve vlastní části práce se pak věnuji popisu samotné akademie, analyzuji její organizační strukturu, pracovní náplň zaměstnanců, rozpočet a zdroje financování. Díky nashromážděným informacím následně předkládám …more
Abstract:
The thesis deals with function analysis, organization and financing of Regional football academy of Brno. First part of the thesis is dedicated to literary search and definition of fundamental teoretical terms.In own part of the thesis, I devote to describing the academy itself, analyze its organizational structure, workload of the employees, budget and sources of finance. Thanks to information I gathered …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií