Bc. Jana Přikrylová

Bachelor's thesis

Léčebně-rehabilitační plán a postup u obézních nemocných, problematika dušnosti a snížené kapacity plic

Medical rehabilitation plan and process for obese patients with problems of shortness of breath and reduced lung capacity
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou léčebné rehabilitace u obézních pacientů s respiračními potížemi. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky týkající se obezity a poruchy dýchací funkce, ve druhé pak prostředky ucelené rehabilitace s důrazem na léčebnou rehabilitaci. Třetí část popisuje vyšetření a terapii u konkrétního pacienta trpícího obezitou a dýchacími potížemi.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of medical rehabilitation in obese patients with respiratory problems. The first part summarizes the theoretical knowledge related to obesity and respiratory impairment. Secondly, the thesis describes a comprehensive rehabilitation and puts an emphasis on medical rehabilitation. The third part describes the examination and therapy of a specific patient suffering …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedúci: Mgr. Michaela Kabátová
  • Oponent: MUDr. Eva Drápelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Physiotherapy / Physiotherapy