Kamila ZAHRÁDKOVÁ

Bakalářská práce

Intervenční pohybový program u seniorů žijících v domovech pro seniory.

Intervention motion program in the elderly living in homes for the elderly.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit parametry zdravotního stavu a hodnotové orientace seniorů účastnících se intervenčního pohybového programu a dále posoudit vliv adekvátní pohybové aktivity na zdravotní stav a na hodnotovou orientaci těchto seniorů. Nejprve se bakalářská práce obecně věnuje problematice stárnutí a stáří, pracuje s jednotlivými pojmy a rozpracovává souvislosti, které k tomuto tématu …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to evaluate the health condition parameters and value ladders of senior citizens participating in the intervention mobility program and to assess the impact of adequate physical activity on their general wellness and value orientation. The opening chapter of the bachelor thesis deals with the general problems of aging and old age, elaborating on the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zuzana Kornatovská, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAHRÁDKOVÁ, Kamila. Intervenční pohybový program u seniorů žijících v domovech pro seniory.. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses rfqazg rfqazg/2
27. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 4. 2012
Bulanova, L.
28. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.