Pavlína Pacáková

Diplomová práce

Objektivita a umělecká kritika

The Objectivity and Art Criticism

Anotace:
Diplomová práce na téma Objektivita a umělecká kritika se zabývá otázkou, za jakých okolností lze považovat kritický výrok o inscenaci za objektivnější než výrok jiný. Práce začíná vymezením zkoumaného pole: definicí umělecké a specificky pak divadelní kritiky. V rámci definice klíčových pojmů se zabývá vztahem objektivity a pravdivosti, kritikem samotným a jeho intencemi a v neposlední řadě funkcí …více
Abstract:
This paper intends to answer the question of when and how we can consider a theatre criticism or review of a play to be more objective than another one. First we define the field of inquiry, art criticism and theatre criticism in particular. In doing so we describe how objectivity, truth, the author of a review and his or her intentions are related. We also explore various forms and functions of theatre …více
 

Klíčová slova

funkce kritiky

Klíčová slova

divadelní kritika

Klíčová slova

interpretace uměleckého díla

Klíčová slova

objektivita

Klíčová slova

umělecká kritika
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: Martin KAPLICKÝ
  • Oponent: Štěpán KUBALÍK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Teorie a kritika