Bc. Jiří Vejmělek

Bakalářská práce

Vývoj a vymáhání daňových nedoplatků

History and extortion of tax arrears
Anotace:
Předmětem této práce je rozbor daňových nedoplatků shromážděných za Finanční úřad v Jindřichově Hradci a jejich srovnání s údaji získanými za Českou republiku. První část práce obsahuje deskripci základních pojmů s uvedením funkcí daní a fází daňového řízení v České republice se zaměřením na placení a vymáhání daní. Druhá část obsahuje analýzu daňových nedoplatků, která upozorňuje na problémy při vymáhání …více
Abstract:
The object of this study is the analysis of tax arrears collected for the Tax Office in Jindřichův Hradec and their comparison with the data obtained for the Czech Republic. First part of this study contains description of basic concepts with introduction of tax functins and stages of the tax proceedings in the Czech Republic focused on the payment and extortion of taxes. Second part contains the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jarmila Zaviačičová
  • Oponent: Mgr. Petr Hauzr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta