BcA. Jitka Hlaváčová

Bakalářská práce

Pohyb jako primární herecký prostředek- jeho možný vliv na charakter postavy

Movement as a primary acting tool - its potential influence on a character's nature
Anotace:
Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala "Pohyb jako primární herecký prostředek - jeho možný vliv na charakter postavy". Práce se zabývá hereckou technikou a hereckými prostředky, které jsou nezbytné pro výrazový pohyb herce, a dále pak využitím jevištního pohybu při vytváření dramatické postavy. Toto téma jsem rozšířila o praktické poznatky z vlastní herecké praxe ve Slováckém divadle v Uherském …více
Abstract:
I have chosen "Movement as a primary acting tool - its potential influence on a charakter´s nature" as a topic of my undergraduate thesis. The thesis deals with acting techniques and acting tools essential for actors´ movement expression. Furthermore I have aimed at describing the use of movement on a theater stage to build a theater character. I applied practical experience acquired as an actress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Halberstadt
  • Oponent: Mgr. Michal Bumbálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ov4z2/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova