Theses 

Komparace systémů podpory filmové kultury v České republice s vybranými fondy Evropské unie. – Mgr. Jan Andrýsek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jan Andrýsek

Diplomová práce

Komparace systémů podpory filmové kultury v České republice s vybranými fondy Evropské unie.

Comparison of the Czech Republic Film Culture Grant Structure with Selected European Union Funds.

Anotace: Přínos filmové kultury pro ekonomický a sociální rozvoj země byl v České republice dlouhá léta opomíjen. Teprve po přijetí fungujících systémů státní podpory filmu v okolních zemích a meziročním poklesu výroby českých filmů a zahraniční produkce v České republice, si vláda ČR uvědomila nutnost zavedení nové metodiky, legislativní ochrany a podpory aktivit souvisejících s kinematografií. Práce popisuje, jak jsou nastaveny systémy podpory v roce 2011 (s přesahy do let 2010 a 2012), a za jakých podmínek je možné z těchto systému čerpat finanční podporu na konkrétní filmové projekty. Stěžejním tématem práce je především srovnání systémů podpory filmového průmyslu z fondů, nadací a programů v České republice a Evropské unii. Systémy jsou vzájemně porovnávány podle aplikovatelnosti jimi nabízených grantů na jednotlivé fáze výroby filmu a podle přiznaných finančních prostředků produkcí.

Abstract: In the Czech Republic, the beneficial impact of film culture on the economy and social development of the country had been neglected for many years. Only after the adoption of the functional systems of state funded film support in surrounding countries and the statistical decrease in the number of both Czech and international film productions in the Czech republic, had the Czech government realized the necessity of introducing new methods of film production support, such as legislative protection and support of film industry related activities. This thesis describes the way these supportive systems are functioning in the year 2011 (with some data describing the situation in both 2010 and 2012) and under which circumstances is it possible to apply for the grants for the specific film related projects. The main focus of this thesis is the comparison of film production supporting systems of various funds, foundations and projects in both Czech Republic and European Union. The systems are compared with each other according to the applicability of their grants to various phases of film production (production, distribution, etc.) and according to their financial budgets.

Klíčová slova: Film, podpora filmové kultury, natáčení filmů, filmový průmysl, ministerstvo kultury, kina, filmové festivaly, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, předprodukce, produkce, koprodukce, propagace, distribuce, česká televize, program MEDIA, fond Eurimages

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Maixner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 19:55, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz