Nicole Baumruková

Diplomová práce

Komparace organizačních struktur nezbytných pro podporu a rozvoj sportovně talentované mládeže v České republice a v Rakousku

Comparison of organizational structures necessary for the promotion and development of sport talented young people in the Czech Republic and Austria
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za úkol nastínit přehled o institucionalizaci sportovních aktivit sportovně talentované mládeže České republiky a Rakouska. Práce by měla představit základní legislativní dokumenty týkající se jednotlivých zemí a uvést základní institucionální rámec sportu jak v České republice, tak v Rakousku. Hlavním cílem práce je porovnat rakouský a český systém péče o sportovně talentovanou …více
Abstract:
This thesis aims to outline an overview of the institutionalization of sports activities talented young people of the Czech Republic and Austria. Work should introduce basic legal documents relating to the country and provide the basic institutional framework for sport in the Czech Republic and Austria. The main objective is to compare the Austrian and Czech system of care for talented young people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2015
  • Vedoucí: Jiří Novotný
  • Oponent: Jiří Kotáb

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44998