Mgr. Petra Trávníčková

Diplomová práce

Specifické aspekty péče o centrální venózní katétry v intenzivní péči

Specific aspects of the care of central venous catheters in intensive care
Anotace:
Souhrn: Diplomová práce se zabývá problematikou péče o centrální venózní katétry v intenzivní péči. Teoretická část je zaměřena na informace o kanylaci centrální vény, ošetřovatelskou péči o centrální venózní katétr, katétrové infekce a na invazivní monitoraci tlaku. Empirická část zjišťuje znalosti sester specialistek v intenzivní péči prostřednictvím dotazníkového šetření. Součástí práce je i metodologické …více
Abstract:
Summary: This thesis deals with the care of central venous catheters in intensive care. The theoretical part focuses on the central vein cannulation, nursing care of central venous catheter, catheter infection and invasive pressure monitoring. Empirical part examines knowledge of nurses specialised in intensive care through a questionnaire survey. The work also includes methodological recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: PhDr. Simona Saibertová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta