Bc. Irena Vachová, DiS.

Diplomová práce

Péče o centrální venózní katetry z pohledu sester

Care of central venous catheters from the nurses perspective
Anotace:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Bc. Vachová Irena Instituce: Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Název práce: Péče o centrální venózní katétry z pohledu sester Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová Počet stran: 94 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2016 Klíčová slova: centrální venózní katétry, infekce, intenzivní péče Souhrn: Diplomová práce se zabývá znalostmi sester …více
Abstract:
ANNOTATION Surname and first name: Bc. Vachová Irena Institution: Masaryk University Faculty of Medicine Department of Nursing Title of the work: Care of central venous catheters from the nurses perspective Supervisor of the work: Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová Number of pages: 94 Number of attachments: 5 Year of defense: 2016 Key words: central venous catheters, infection, intensive care Summary: …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Oponent: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta