Mgr. Hedvika Šimíčková

Bachelor's thesis

Groteskní jako hrůzné a komické v nejisté rovnováze – neoformalistická analýza filmu Brazil

The Grotesque as the Horrifying and the Comic in an Uncertain Equilibrium – a Neoformalist Analysis of Brazil
Abstract:
Předkládaná práce je neoformalistickou analýzou filmu Brazil režiséra Terryho Gilliama, která se dostala do kin po déletrvající bitvě o jeho konečnou podobu v roce 1985. Metodologicky je založena na dvou přístupech v moderní filmové vědě: popis ekonomického a kulturního kontextu filmu, zejména okolnosti produkce, distribuce a uvádění, vychází z textu Barbary Klingerové "Konečná a nekonečná historie …more
Abstract:
The present thesis is an analysis of the film Brazil, directed by Terry Gilliam and introduced to the film market after a prolonged battle for its final form in 1985. Methodologically it is based on two approaches in modern film studies; the description of the economic and cultural context of the film, mainly its production, distribution and exhibition is based on Barbara Klinger’s text „Film History …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2010
  • Supervisor: Mgr. Viktor Palák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta