Mgr. Hedvika Šimíčková

Bakalářská práce

Groteskní jako hrůzné a komické v nejisté rovnováze – neoformalistická analýza filmu Brazil

The Grotesque as the Horrifying and the Comic in an Uncertain Equilibrium – a Neoformalist Analysis of Brazil
Anotace:
Předkládaná práce je neoformalistickou analýzou filmu Brazil režiséra Terryho Gilliama, která se dostala do kin po déletrvající bitvě o jeho konečnou podobu v roce 1985. Metodologicky je založena na dvou přístupech v moderní filmové vědě: popis ekonomického a kulturního kontextu filmu, zejména okolnosti produkce, distribuce a uvádění, vychází z textu Barbary Klingerové "Konečná a nekonečná historie …více
Abstract:
The present thesis is an analysis of the film Brazil, directed by Terry Gilliam and introduced to the film market after a prolonged battle for its final form in 1985. Methodologically it is based on two approaches in modern film studies; the description of the economic and cultural context of the film, mainly its production, distribution and exhibition is based on Barbara Klinger’s text „Film History …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Palák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta