Martin Lukášik

Master's thesis

Proptech Integration: Analysis of IoT inclusion in modern Commercial Real Estate

PropTech Integrace: Analýza zahrnutí IoT v moderních komerčních nemovitostech
Abstract:
S nástupem klesajících nákladů na výrobu a nasazení senzorických zařízení, jakož i s vzrůstajícím důrazem na kvalitu pracovního prostředí, ve kterém většina pracující populace tráví převážnou část své kariéry, mají IoT platformy a inteligentní nemovitosti šanci stát se populárním výrazem. Tato práce zkoumá různé perspektivy z realitního prostředí střední Evropy, včetně úspešných a rostoucích společností …more
Abstract:
With the onset of decreasing costs within the manufacturing and deployment of sensorics devices, as well as with shifting focus towards the quality of workspace and internal environment, in which majority of working population spends predominant portion of their career, IoT platforms and smart real estate have effectively become a buzzword. This thesis examines multiple perspectives from the CEE real …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2020
  • Supervisor: Ota Novotný
  • Reader: Jan Pour

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81360