Martin Lukášik

Diplomová práce

Proptech Integration: Analysis of IoT inclusion in modern Commercial Real Estate

PropTech Integrace: Analýza zahrnutí IoT v moderních komerčních nemovitostech
Anotace:
S nástupem klesajících nákladů na výrobu a nasazení senzorických zařízení, jakož i s vzrůstajícím důrazem na kvalitu pracovního prostředí, ve kterém většina pracující populace tráví převážnou část své kariéry, mají IoT platformy a inteligentní nemovitosti šanci stát se populárním výrazem. Tato práce zkoumá různé perspektivy z realitního prostředí střední Evropy, včetně úspešných a rostoucích společností …více
Abstract:
With the onset of decreasing costs within the manufacturing and deployment of sensorics devices, as well as with shifting focus towards the quality of workspace and internal environment, in which majority of working population spends predominant portion of their career, IoT platforms and smart real estate have effectively become a buzzword. This thesis examines multiple perspectives from the CEE real …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Ota Novotný
  • Oponent: Jan Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81360