Bc. Anna Kopecká

Bachelor's thesis

Vývoj Blu-ray trhu v ČR: Distribuční strategie a jejich dopad na adopci HD formátu

Evolution of the Blu-ray market in Czech Republic: Distribution strategies and their influence on adoption of the HD format
Abstract:
Cílem předkládané práce je zmapovat tuzemský trh s domácími nosiči s vysokým rozlišením, s retrospekcí nosičů DVD, které současné formáty audiovizuální zábavy na domácí půdě předcházely. Podstatou budiž zachycení nástupu a tržní vývoj formátu Blu-ray, který na český trh vstoupil v roce 2007 v momentě, kdy byl konkurenční formát DVD na svém vrcholu, když ovládal většinu trhu s domácí zábavou. Na formát …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to explore the domestic market of high resolution mediums, with retrospection of DVD, the predecessor of present form of audiovisual entertainment. It tries to capture the essence of onset and market development of the Blu-ray format, which entered the Czech market in 2007 at a time when competition, the DVD format, was at its peak and controlled most of the home …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta