Bc. Aneta Marková

Bakalářská práce

Proměny Jakubského náměstí ve 20. století. Architektura, veřejný prostor, reflexe v literatuře a výtvarném umění.

Transformation of Jacob square in the 20th century. Architecture, public space, reflection in literature and fine art.
Anotace:
Práce se zabývá Jakubským náměstím v Brně a jeho proměnami v průběhu dvacátého století. Zkoumá architekturu tohoto prostoru v rámci několika dějinných etap vývoje města, zabývá se národnostní strukturou obyvatel a jejich vzájemnými vztahy. Současně představuje reflexi náměstí v literatuře, výtvarném umění a divadelnictví. Cílem práce je shromáždit informace z těchto jednotlivých sfér do souvislého …více
Abstract:
The presented bachelor thesis focuses on Jacob Square in Brno and its transformation during the twentieth century. The thesis analyses architecture of the area in several historical epochs as well as nationality composition and their mutual relations. The reflections of the square in literature, art and theater are introduced. The goal of the thesis is to collect data from all particular fields into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.