Veronika Štěpáníková

Bakalářská práce

Analýza vlivu hlukového znečištění na ceny bytů v Praze pomocí hédonické cenové metody

Analysis of Impact of Noise Pollution on Real Estate Prices in Prague Using Hedonic Price Method
Anotace:
Nadměrný hluk má výrazný negativní dopad na lidské zdraví. Zahraniční studie, např. Tyrväinen (1997), Baranzini a Ramirez (2005) nebo Andersson a kol. (2009), potvrdily, že hluk má také negativní vliv na cenu nemovitostí. Studie vlivu hluku na ceny nemovitostí v Praze však chybí – hlavním cílem této práce je vyplnit tuto mezeru a poskytnout holistickou analýzu dopadů nadměrného hluku.Tato práce využívá …více
Abstract:
Excessive noise has a significant negative effect on a person’s health. Research studies, e.g. Tyrväinen (1997), Baranzini & Ramirez (2005) or Andersson et al. (2009), have confirmed that noise has also a negative effect on real estate prices. However, studies analyzing the effect of noise pollution on real estate prices in Prague are missing. The primary aim of this thesis is to fill this gap and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2018
  • Vedoucí: Jakub Fischer
  • Oponent: Petr Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74118

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii