Markéta Merhoutová

Bakalářská práce

Romské ženy a dvojí nerovnost: genderová a etnická emancipace

Romani Women and Double Inequality: Gender and Ethnic Emancipation
Anotace:
Tématem bakalářské práce je proces emancipace romských žen v dvojím smyslu, etnickém a genderovém. Práce popisuje, jak se projevuje dvojí nerovnost - genderová nerovnost v romském prostředí a etnická nerovnost v interakci s majoritní společností. Cílem práce je zjistit, do jaké míry se mění postavení romských žen, jak probíhá genderová emancipace v romském prostředí a zda dochází k etnické emancipaci …více
Abstract:
The topic of the bachelor´s thesis is a process of Romani women´s emancipation in double meaning, ethnic and gender. The thesis describes, how double inequality is manifested - gender inequality in Romani environment and ethnic inequality in interaction with the majority society. The aim of the thesis is to find out to what extent the position of Romani women changes, how gender emancipation happens …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Merhoutová, Markéta. Romské ženy a dvojí nerovnost: genderová a etnická emancipace. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická