Roman Sokola

Bachelor's thesis

Demografický vývoj obce Omice v letech 2005 až 2016

Demografický vývoj obce Omice v letech 2005 až 2016
Abstract:
Předmětem této práce je analýza demografického vývoje obce Omice v období let 2005–2016 a porovnání vývoje obce s vývojem Jihomoravského kraje ve stejných časových obdobích. Byly analyzovány tyto demografické ukazatele: porodnost, úmrtnost, potratovost, sňatečnost a rozvodovost. Použité metody jsou vyrovnány vhodnou trendovou funkcí, na základě které jsou vypočítány predikce v letech 2017–2021. Na …more
Abstract:
The subject of this thesiss is the analysis of the demographic development of the municipality of Omice in the period 2005-2016 and the comparison of the development of the municipality with the development of the South Moravian region in the same time periods. The following demographic indicators were analyzed: Birth rate, mortality, abortion, marriage and divorce rate. The methods used are matched …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / field:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions