Bc. Kristýna Kvizdová

Master's thesis

Využití online vzdělávací platformy v nadnárodní technologické společnosti

The utilization of online learning platform in an international technology company
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá využitím online vzdělávací platformy v nadnárodní technologické společnosti. Cílem práce je zjistit, jak nahlížejí zaměstnanci nadnárodní technologické společnosti na online vzdělávací platformu, která je jim nabízena a zprostředkovávána danou společnosti, a také na to, jak je pro ně obsah a výběr vzdělávacích kurzů přínosný v jejich dalším vzdělávání a osobním rozvoji …more
Abstract:
This thesis deals with the utilization of online learning platform in an international technology company. The objective of this thesis is to find out how employees of an international technology company perceive online learning platform that is provided to them by the company and whether the platform’s content is beneficial for the employees in terms of further development of their knowledge and skills …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2021
  • Supervisor: RNDr. Michal Černý
  • Reader: Mgr. Hana Tulinská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta