Martina Dobrovská

Diplomová práce

Projekt mapování hodnotových toků ve firmě Cardbox Packaging s.r.o.

The Project Value Stream Mapping in Cardbox Packaging s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na mapování hodnotových toků ve firmě Cardbox Packaging s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje rozbor literárních zdrojů zabývající se oblastmi průmyslového inženýrství, štíhlým podnikem, mě-řením práce a mapováním hodnotových toků. Praktická část je rozdělena na analytickou část a projekt. Analytická část obsahuje analýzu současného …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on value stream mapping in Cardbox Packaging s.r.o. The work is divided in theoretical part and practical part. The theoretical part contains a retrieval of literary sources focusing on industrial engineering areas, lean factory, measurement of work and value stream mapping. Practical part is divided in analytical part and project part. The analytical part contains analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Hrbáčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dobrovská, Martina. Projekt mapování hodnotových toků ve firmě Cardbox Packaging s.r.o.. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství