Bc. Daniela Baranová

Bakalářská práce

Retail banking ako špecifická oblasť podnikania komerčných bánk

Retail banking as specific part of commercial banking
Abstract:
The aim of my Bachelor thesis is to show the issue of retail banking as a specific area of the business of commercial banks and from the perspective of retail banking business model and organizational model of the retail bank to highlight the key aspects of banking development for individual clients. My work consists of three basic parts. In the first part of the work I am focusing on the specific …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je priblížiť problematiku retail bankingu, ako špecifickej oblasti podnikania komerčných bánk a z pohľadu obchodného modelu retail bankingu a organizačného modelu retailovej banky poukázať na kľúčové aspekty rozvoja bankovníctva pre individuálnych klientov. Práca pozostáva z troch základných častí. V prvej časti sa venujem špecifickým črtám bankového systému, legislatíve …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Dana Tkáčová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management