Ing. Gabriela Příbramská

Bakalářská práce

Moc ve státní správě ve vztahu k zákonu o službě státních zaměstnanců

The power in the civil service in relation to the law of service of the government employees
Anotace:
Cílem této práce je na příkladech z praxe v současných podmínkách státní správy ukázat, že teoretické závěry sociologických, politologických i filozofických myslitelů minulosti, které uvádím v první části své bakalářské práce, jsou stále aktuální a platné. Zároveň bych ráda, tentokrát na příkladech z historie, demonstrovala potřebnost zákonů pro vývoj společnosti jako takové a ukázala historická východiska …více
Abstract:
The target of this thesis is to show on examples from practice in contemporary conditions that the theoretical conclusions of sociologic, political as soon as philosophical thinkers of the past, which I have mentioned in first part of the main bachelor thesis, are still actual and valid. At the same time I would like to illustrate this time on examples from history, the necessity of laws for development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa