Bc. Michal Folvarčný

Bachelor's thesis

Termodynamické modelování v soustavách obsahujících titan

Thermodynamic modelling of titanium-based systems
Abstract:
V této bakalářské práci je studován fázový diagram binárního systému Al–Ti. Jeho termodynamické vlastnosti jsou zde modelovány metodou CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams). Základní informace o termodynamice a fázovém chování soustavy Al–Ti poskytla práce V. T. Witusiewicze [1]. Data potřebná k modelování fázového diagramu byla převzata z práce B. Lindahl [2]. Praktická část práce se zaměřuje na …more
Abstract:
In this thesis, the phase diagram of the binary Al–Ti system was studied. Its thermodynamic properties are here modeled by means of CALPHAD method (CALculation of PHAse Diagrams). The basic information about thermodynamics and phase behavior of the Al–Ti system was provided by V. T. Witusiewicz [1]. The data needed to model the phase diagram were taken from B. Lindahl's work [2]. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Chemistry