Daniel Šimandlík

Bachelor's thesis

Úrokové výnosy stavebních spořitelen v období nízkých úrokových sazeb

The Interest Income and Expenses of Building Societies in the Period of Low Interest Rates
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce "Úrokové výnosy a náklady stavebních spořitelen v období nízkých úrokových sazeb" je analýza celkových úrokových nákladů a výnosů stavebních spořitelen mezi lety 2010-2014. Dílčím cílem práce je porovnání vývoje těchto nákladů a výnosů v letech a mezi jednotlivými stavebními spořitelnami navzájem. Důležitou částí práce je také zjištění a popis příčin, které ke změnám vedly …viac
Abstract:
The subject of the bachelor thesis The Interest Income and Expenses of Building Societies in the Period of Low Interest Rates is an analysis of the total interest incomes and expenses of building societies in time period from 2010 to 2014. The partial aim of the thesis is to compare the development of the expenses and incomes in the above mentioned time period and between individual building societies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedúci: Petr Kielar
  • Oponent: Jiří Málek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57170