Aneta GRUNTOVÁ

Bachelor's thesis

Česko-ruská frazeologie

Czech-Russian Phraseology
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na česko-ruskou frazeologii. Text je rozdělen do několika kapitol. V první části práce je vysvětlen základní pojem frazeologie, dále je vysvětlen pojem fráze a rozdělení základních typů frazeologických jednotek. Práce také obsahuje výčet gramatických zvláštností. V závěru práce se nachází základní dělení frazeologismů podle původu a vzniku. Ve druhé - praktické části je …more
Abstract:
Bachelor's work is directed to czech and russian phraseology. Text is divided into several chapters. In first chapter basic concept of phraseology is explained, next is described concept of phrases and division basic types of phraseology's units. Work also contains list of grammary's curiosities. Basic division of phraseme according to origin and source is situated in the end of work. In second - practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Celerová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRUNTOVÁ, Aneta. Česko-ruská frazeologie. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta