Mgr. Bc. Šárka Roušová

Master's thesis

Trest domácího vězení se zaměřením na elektronický monitoring odsouzených

Home Dentention Punishment with a Focus on Electronic Monitoring of Convicts
Anotácia:
Diplomová práce Trest domácího vězení se zaměřením na elektronický monitoring odsouzených se zabývá především alternativním trestem domácího vězení. Úvod práce je zaměřen na vymezení základních pojmů trestní právo a trest, dále pak následuje nastínění trestních teorií, přičemž je kladen důraz na teorii restorativní justice. Je zde také zmíněn historický exkurz trestu domácí vězení na českém území. …viac
Abstract:
The diploma thesis Home Detention Punishment with a Focus on Electronic Monitoring of Convicts deals with alternative home detention punishment. The introduction of the thesis is focused on defining the basic principles of criminal law and punishment and the basic principles of criminal theories with an impact on the theory of restorative justice. Also there is a part of the introduction that focuses …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedúci: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta